Türk Bayrağı

Diyanet isleri Baskanligi Egitim Portal?Sisteme Giri? için T?kla..


D?yanet ??leri Ba?kanl???n?n 2012 y?l? Kur'an
Kurslar? ile ilgili Kur'an Kursu
Ö?renci bilgilerinin internet ortam?nda
giri?i ba?lam??t?r.
Bunun için

 

Aç?lan sayfada kullan?c? ad? olarak ö?retici kendi T.C sini ??FRE olarakta Önceden ald???n?z ?ifredir. Hat?rlam?yorsan?z ?l Müftülü?ü Din E?itimi Biriminden al?n?z... ?ifrenin alt?ndaki kutucu?un içindeki say?lar cevap k?sm?na yaz?larak tamam butonuna bas?lacak. Aç?lan sayfada bulunan ö?renci i?lemleri bölümünden Yaz Kur'an Kursu Ö?renci kay?t bölümüne girilecek ç?kan ekrandan Kurs seçilecek ve ard?ndan yeni kay?t butonuna t?klanacak ö?renci T.C si girildikten sonra sorgula butonuna bas?lacak, adres bölümüne sadece mahalle veya köy ad? yaz?lacakt?r. Di?er bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve tamam butonuna bas?lacakt?r.

 
Söz konusu bilgilerin
girilebilece?i web adresi 

http://egitimportali.diyanet.gov.tr/

Not:

Ek-10 Ö?renci Durum çizelgesi 2012

-Kurs görevlisi taraf?ndan 3 adet ço?alt?larak her kur sonunda Ek-10 form büyük harflerle doldurularak müftülü?ümüze teslim edilecektir.

Diyanet isleri Baskanligi Egitim Portal?Diyanet isleri Baskanligi Egitim Portal?Diyanet isleri Baskanligi Egitim Portal?
Geri Gitmek için tıklayınız.

Diyanet LOGO
Diğer Haberler* TÜM HABERLER İÇİN TIKLAYIN
 

Copyright © 2014 Muftuluk
Powered by MSK